Program Migacz jest jednym z elementów pakietu o tym samym tytule, który został stworzony w ramach Projektu Innowacyjnego „Migacz”.

Celem głównym projektu jest:

„Poprawa jakości i efektywności świadczenia usług w postaci kursów na prawo jazdy kat. B w części teoretycznej dla osób głuchych, głuchoniemych czy niedosłyszących poprzez wypracowanie pakietu MIGACZ w okresie 28 miesięcy realizacji projektu"

PI Migacz jest projektem realizowanym w ramach POKL, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest odpowiedzią na konkurs numer 22/POKL/VII/IN/2012 ogłoszony w ramach regionalnego priorytetu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.migacz.net
oraz naszego profilu na Facebooku.

 

 
 

Login:
Hasło:

 

 
 


BIURO PROJEKTU LIDER PROJEKTU PARTNERZY

ul.Żeromskiego 19/51
39-300 Mielec
tel.:+48 17 250 63 62
elmakmielec@onet.pl
www.migacz.net

Elmak Piotr Makioła
Ośrodek Szkolenia Kierowców
ul.Armii Krajowej 63
41-506 Chorzów
tel.: +48 32 246 86 19
www.oskelmak.pl
 


La Fuente Consulting
tel.: +48 32 254 0742
www.lfconsulting.pl


Otawa Group
tel.: +48 32 253 67 14
www.otawagroup.pl